Skalyoz Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Skolyoz tedavisi, kişinin skolyozunun yaşına, durumuna ve derecesine bağlı olarak değişebilir. Çocuklar için ameliyat klasik bir tedavi olarak kabul edilirken, yetişkinler için hastanın yaşına ve diğer tıbbi durumlarına bağlı olarak geçici bir korse veya fizik tedavi önerilebilir.skolyoz tedavisi, skolyoz tedavisi neden yapılır, skolyoz sebepleri

Doğuştan (doğuştan) skolyoz için tedavi seçenekleri

Kontrollü izleme:

Bu periyodik tıbbi muayeneler ve röntgenler ile yapılır ve eğrilikte bir artış olmadıkça (cerrahi tedaviden sonra da yapılmalıdır) herhangi bir özel tedavi olmaksızın iskelet sistemi olgunluğa ulaşana kadar devam eder.

Ameliyat:

Günümüzde büyümekte olan bir çocukta konjenital spinal deformiteleri tedavi etmek için kullanılan cerrahi tedavilerin çoğu, omurgayı kaynaştırmadan veya sınırlı bir alanla birleşmeden eğriliği kontrol etmeye çalışır.

Genç skolyoz için tedavi seçenekleri

Küçük yaşta ortaya çıkan skolyozun tedavi seçenekleri çocuğun yaşına, eğriliğin tipine ve yerine göre farklılık gösterse de genel olarak 3 gruba ayrılabilir.

Bunlar:

Gözlem

korse tedavisi

skolyoz ameliyatı

Skolyoz ve korse tedavisi

Skolyoz 20 derecenin üzerinde ise korse tedavisi hem küçük çocuklarda hem de daha büyük çocuklarda kullanılabilir. Ancak çok küçük çocuklar (0-5 yaş) korse giymekte zorlandığından genel anestezi ve alçı ile düzeltme tercih edilebilir.

Omurga eğriliği 40 derece ve üzerinde olan daha büyük çocuklarda korse tedavisi uygulanmamalıdır. Küçük çocuklar için durum biraz farklıdır.

Genç yaşta skolyoz ile omurga eğriliğinin ilerlemesini yavaşlatmak için bir ortez ortezi 60 dereceye ulaşabilir. 60 dereceden fazla bir eğrilik ile, skolyoz cerrahisinin cerrahi yöntemi tercih edilir.

Yetişkinlerde skolyoz için tedavi seçenekleri

Erişkinlerde skolyoz tedavisinin seçimi ağrı ve eğriliğin derecesine ve eğriliğin ilerleyip ilerlemediğine bağlıdır. Tipik olarak bir hastaya uygulanan ilk tedaviler ameliyatsız tedavilerdir.

Fiziksel bir terapist eşliğinde fiziksel durumu iyileştirmek, stabilize etmek, güçlendirmek ve germek için yapılan egzersizler kas spazmını hafifletebilir ve ağrıyı azaltabilir. Ancak bu egzersizlerin skolyozun ilerlemesini önlemede rol oynadığı tam olarak ortaya konulamamıştır.

Tüm cerrahi olmayan yöntemlere rağmen tedaviye yanıt vermeyen, bu dönemde ağrıları artan (6 hafta, 6 ay) ve sakatlık gelişen hastalarda skolyoz cerrahisi önemli bir alternatif yöntem olabilir. Eğriliğin yanı sıra hastalarda dar bir kanal veya sinirde kuvvetli basınç nedeniyle idrar ve dışkı kontrolü. Kaslarda kuvvet kaybı veya kuvvet kaybı varsa skolyozun cerrahi tedavisi tercih edilebilir.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir