Medikal Tercümeyi Diğer Tercüme Kollarından Ayıran Noktalar Nelerdir?

Medikal tercüme özellikle tıp alanıyla ilgili olan makale, tez, tıbbi cihazlar, ilaç prospektüsleri, kullanımıyla ilgili yabancı kaynaklı yazıları en sade şekilde Türkçeye çevirmek üzerine kurulu tercüme dallarından birisidir. Medikal tercümelerde bu gibi tıbbi içerikli, bilimsel konuları ve yenilikleri ele alan yazılı metinler, konunun ehli olan medikal tercümanlarca yapılmalıdır. Aksi halde aldığımız bir medikal cihazı nasıl kullanacağımızı bilmezsek bu kötü sonuçlar doğurur ve yanlış tercüme edilen kullanma talimatları insanların hayatlarını kaybetmesine dahi neden olabilir.medikal tercümenin özel yanları, medikal tercümenin farklı yönleri, diğer tercüme türlerinden medikal tercümenin farkları

Medikal tercümeyi diğer tercüme kollarından ayıran en büyük farklardan biride budur. Medikal tercüme yapan medikal tercümanlar her zaman dikkatli olmak zorundadırlar. Çünkü medikal tercüme tek bir sınıf ya da zümreye ait bilgileri içermez, tıp konularını ve insan hayatını ele alır. Bu nedenle evrenseldir ve hata kabul etmez.

Medikal tercüme çevirisi alanları genellikle; Dahiliye, diş hekimliği, anestezi, kardiyoloji, travmatoloji, halk sağlığı, toksikoloji, patoloji, klinik raporu, araştırma ve makaleler, tıp ve eczacılık kuruluşlarının tanıtım metin ve broşürleri, uzman raporları, hasta bilgileri, hasta raporları, tıbbi ürün lisans ve patentleri, ilaç patentleri, ilaç prospektüsleri, araştırmalar, dişçilikle ilgili cihazlar, tıbbi cihazlar, tıbbi cihazların kullanma kılavuzları olgu sunumu çevirisi, uzmanlık tezi çevirisi, makale özeti klinik çalışma raporu, epikriz raporu, makale düzenleme ve gözden geçirme gibi medikal alanlarla ilgili konularda yapılmaktadır. Her çeviri tıpla ilgilidir ve tıp geçmişi ve bilgisi olmayan medikal tercümanların bu gibi medikal tercümeleri yapmaları oldukça zordur. Bu nedenledir ki medikal çevirilerde genellikle iki çevirmen çalışır. Medikal çevirmenlerden biri tıbbi, eczacılık ve dişçilik alanında uzmanlık gerektiren, ilgili konulardaki uzman doktorlar, diş hekimleri veya akademisyenler olabilir. Diğer medikal çevirmen ise dil bilgisi ve tercüme konusunda uzman olmalıdır.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir