İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR ?

İş sağlığı ve güvenliği üzerinde uzun uzun konuşulacak kavramlardandır. İş sağlığı ve iş güvenliği en basit kavramla kaliteli yaşama biçimidir. İş sağlığı ve güvenliği bir yaşam standardıdır. 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU  ile İş sağlığı ve güvenliği kavramı tüm iş yerleri için zorunlu hale getirilmiştir İş Sağlığı ve Güvenliği iş yerinde alınması ve uyulması gereken kuralların bir bütünüdür. Bunlar önemli kavramlardır ve iş yerlerinde maliyetleri düşürmek, yaşanabilecek maddi ve manevi kayıpları en aza indirgemek için yapılması gereken işlemlerin tamamını kapsamaktadır.iş sağlığı, iş güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği neleri kapsar

İş Sağlığı ve güvenliği denilince sadece işçilerin değil, ortamında güvenliği akla gelebilmektedir. Yani bu kapsamda, tüm mevcut yerde bulunan ekipmanlar, kapalı ve açık ortam, iş yerinde bulunan tüm canlılar, tüm tesisatlar, iş yerine ait otomobil vb.  kavramlar girmektedir. Bir iş yerinde çalışma saatlerinde maksimum verimi elde etmek için işverenlerin üzerine düşen kavramları kapsamaktadır iş sağlığı ve güvenliği. Tüm bunlar zaten kanunda yeterince açık ve anlaşılır biçimde anlatılmıştır. Bu çalışmaların yapılmadığı durumlarda kanuni yaptırımlar mevcuttur. Her iş yeri kendi tehlike sınıfına göre iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulamakla yükümlüdür. İş Sağlığı ve güvenliği kapsamına periyodik kontroller, iş yeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları gibi kavramlar da girmektedir. Yani iş güvenliği bir bütünsel, entegre çalışmadır. Çalışma Bakanlığına bağlı ilgili birimler tüm işyerlerini bu konularda incelemekte ve takip etmektedir. İş Güvenliği aslında başlı başına bir bilim dalıdır.

Bunlara ilaveten şunları da ilave etmek gerekir:

İşyerinde çalışan işçilerin sağlığını ve iş güvenliğini sağlamayı, bir başka ifadeyle, işyerinde doğabilecek, iş kazası ve meslek hastalıkları gibi her türlü riske karşı gerekli tedbirleri almayı, bu husustaki şartları yerine getirmeyi, bu hedefleri yerine getirmeye yardımcı olabilecek araç-gereçlerin noksansız bulundurulmasını öngören, genelde bunların uygulanmasından işverenin sorumlu tutulduğu ve/fakat işçilerin de, öngörülen tedbirlerle ilgi olarak usul ve şartlara uymalarını isteyen bir kavramdır. Sonuç olarak İş sağlığı ve Güvenliği, daha insanca yaşam ve daha sağlıklı bir çevre için yapılacak olan adımlardır. Ve hayati önem taşımaktadır.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir