Çocuk Gelişiminde Bilişsel Süreç

Beşer olmanın, var olan tüm canlılardan daha ayrı ve özel olmanın en belirgin kısmı sahip olunan zihin ve bunu kullanma beceresi ile bilişsel gücün varlığıdır. Anne karnından başlayan bilişsel süreç olup biten her şey hakkında zihnimizde kodlamalar oluşturur. Hayatın ilerleyen evrelerinde bu süreç birçok etkenle birleşerek insanı; varlık amacına uygun yaşamaya, üretmeye, eğitmeye, çalışmaya yönlendirir. Bu öyle bir süreçtir ki doğumla beraber ve öncesinden gelen bilgilerle yaşamı anlamamıza yarayan bilgilerin kullanılması olanak verir.çocuk gelişimi, çocuk gelişiminde bilişsel süreç, çocuk gelişimi ve bilişsel süreç

Çocuk gelişimde en dikkatli takip edilmesi gereken çocuğun bilişsel gelişimidir. Zihinsel süreçler her türlü çevresel koşuldan bilgi edinmek suretiyle bunları bellekte depolarlar. Zamanla kazanılan yetiler, depolanan bu bilgilerinde kullanılmasıyla kişilik oluşumunu ve hayatın şekillenmesini sağlar. Hafıza, dikkat, algı, dil gelişimi, problem çözme beceriler gibi çokça nitelik zihinsel süreç dahilinde işlenir, alınan eğitimler ve ilerleyen yaşla beraber edinilen kazanımlarla kullanılır hale gelir. Çevresel koşullardan fazlasıyla etkilenen bilişsel süreç, erken çocukluk dönemi itibariyle takip edilmeli, olumlu desteklenmelidir ki sonradan kavramlaştırılarak davranışa dönüşecek bilgiler sağlıklı olsun. Her yaşa ve gelişim düzeyine yönelik süreçlerin farklılığı, destekleyici eğitimler, rehber ebeveyn ve eğitmenler ile zamanına uygun değerlendirilmeli, yönlendirilmelidir.

Biliş en basit haliyle zekanın işleyişiyle ilgili hatırlama, düşünme ve en önemlisi öğrenme süreçleri olarak açıklanabilir. Bunun sağlıklı işleyişi ise zihinsel faaliyetler ile gerçekleştirilir. İnsanın algılama ve düşünme yeteneği geliştirmesi bu süreç dahilindedir. Bir disiplin olarak çocuk gelişimi ve psikolojide yer bulan bilişsel gelişimin en ünlü ismi Jean Piaget dır. Piaget bilişsel gelişim kuramında göre değişik yaş grupları için farklı evreler; motor gelişim, işlem öncesi, somut ve soyut işlemler dönemleri vardır. Şema, uyum sağlama ve örgütleme temel kavramları ile kuramlaştırdığı bilişsel süreci olgunlaşma, aktif yaşantı, kültürel aktarım başka değişle toplumsal etkileşim ve dengeleme evreleriyle insan yaşamında var olduğunu ileri sürmüş ve kabul görmüştür.

Özetle, insanda doğal olarak var olan organizmanın çevreye uyum yeteneği ile var olan bilişin. zihinsel süreçler dahilinde kazanımlarıyla denge oluşturma çabasıdır. Çevreden gelen her türlü bilgi, algılanır, kavramlaştırılır ve bellekte saklanır. Düşünme evresinde tekrar bellekten gün ışığına çıkan bilgiler yeni düşünceler ile tekrar aynı döngü kapsamına girer.  İçsel motivasyonu yüksel, aktif olması gereken çocukların desteklenen bilişsel gelişimde eğitimlerin amacı  eleştirel ve yaratıcı düşünme becerisinin geliştirilmesidir.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir