Ardıl tercümenin zorlukları nelerdir?

Ardıl tercüme sözlü olarak yapılan bir çeviri şeklidir. Ardıl tercüme genellikle az katılımcının bulunduğu, kısa konuşmaların çevirisini yapmaktır. Konuşmacının ve tercümanın ard arda konuşmalarından bu isimle anılır. Özellikle basın açıklamalarında, bildirilerde, kısa diyaloglarda ve televizyonlarda canlı yayınlarda sıkça başvurulan bir yöntemdir. Az sayıda katılımcı olduğu için tercümanın simültane tercümede olduğu gibi araç ve teçhizat kullanmasına gerek yoktur. Bazen ortamına göre sadece küçük bir yaka mikrofonuyla konuşma durumunda olabilir.ardıl tercümenin zor yanları, ardıl tercümenin zor tarafları, ardıl tercüme yapmanın zorlukları

Burada tercüman mesleki tecrübesine göre not defteri kullanabilir. Fakat özellikle canlı yayında olan bir tercümanlık hizmetinde iyi bir hafıza, doğru anlama ve akıcı konuşma en iyi şekilde dinleyicilere yansır. Uzmanlık alanı içerisinde tam bir bilgiye sahip olmak, konuda bahsi geçen her kelimenin anlamını ve hedef dildeki tam karşılığı bilmek yine dinleyiciyi doğru bilgilendirmek adına en önemli kuraldır. Ardıl tercümede simültane tercümeye göre işin tek kolay yanı,  düşünmek ve düzgün bir cümle kurabilmek için saniyeler de olsa vakit kazanılmasıdır. Konuşmacı hemen yanında duran tercümanın varlığından her saniye haberdardır ve uzun cümleler kurmamaya özen gösterebilir. Fakat belki en zor yanı olarak söylenebilecek ilk şey olayın canlı yaşanmasından dolayı söylenecek tek bir yanlış kelimenin konuşmanın seyrini değiştirmesi ve maksadının dışına sürükleyerek ve geri dönüşünün  olmayışıdır. Çünkü konuşma kısa sürede gerçekleşecektir. İkili diyalogların ardıl tercümesinde ise bu vaka hiçbir tercümanın yaşamak istemeyeceği bir durumdur.

Ardıl tercüme yapılırken tercüman konuşmacı ya da konuşmacıların sadece kelimelerini değil, duygu ve düşüncelerini de yansıtır. Bu sebeple gerek ses tonunu gerek jest-mimiklerini konuşmacının söylemiyle harmanlamalıdır. Bu duyguyu karşı tarafa yansıtmak asla abartılmaması gereken çok hassas bir dengededir. Yine iyi bir hitabet tarzı için diksiyon eğitimi bu meslek için alınması gereken önemli bir eğitimdir.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir