Ailenin Tanımı ve Önemi

Aile kavramı her ne kadar geçmiş dönemler içinde ve bir toplumdan diğerin de değişik çağrışımlar taşıyabilmekte ise de, içinde neredeyse evrensel sayılabilecek bazı gelişimsel olayların yaşandığı sosyal bir birimi ifade eder. Bu sosyal üniteyi oluşturan bireylerin birbirlerine olan güçlü bağlılıkları ve sadakatleri uzun yıllar sürer. İşte belki de aile kavramına en ayırt edici anlamını yükleyen bu kalıcılık özelliğidir. Dolayısıyla, birimdeki üye sayısı kaç ve ne türden olursa olsun (yani çocuksuz, tek ebeveynli, çekirdek/ geniş, yeniden evlenmiş, hiç evlenmemiş/ aynı cinsten, vb. aile biçimlerinde olduğu gibi), bugün dünyada aile kavramı çok çeşitli kombinasyonları, yakın ve etkili ilişkilerin kalıcılığı ölçütüne bağlı olarak içine almaktadır. Yoksa, sözcük ne kadar sıklıkla kullanılırsa kullanılsın, aile olgusunun tanımı konusunda ne sokaktaki insanlar, ne de aile ile akademik veya mesleki olarak ilgilenenler arasında görüş birliği ummak akıllıca değildirailenin önemi, ailenin toplumdaki önemi, ailenin önemi ve toplumdaki yeri

Nitekim Martindale (1978), yüzlerce aile türü belirlemiştir. Ancak unutmamak gerekir ki, aile tipi kadar, tipoloji ölçütleri de son derece çeşitlidir (Kirkpatrick (1963). Örneğin, aileleri büyüklüklerine (ör., Nimkoff, 1965), evlilik bağlarına (ör., Nye ve Berardo, 1973), güç ilişkilerine ve işlevlerine (ör., Murdock 1949), vb. sınıflamak en yaygın olanlardır. Ailenin özüne ilişkin çalışmalarında Fitzpatrick ve Badzinski (1985), evrensel tek aile tipinin, kan bağı ile yapılanmış ve temel işlevi yeni doğan çocukları beslemek ve toplumsallaştırmak olan küçük bir sosyal grup olduğunu belirtmişlerdir. Genellikle, sosyal bilim araştırmalarında gizli olarak veya apaçık kastedilen ve sanki tarihsiz ve evrenselmiş gibi ele alınan temel model çekirdek ailedir. İronik olarak, İngiliz demograf Laslett’in (1965) son dört yüzyıllık kayıtları incelemesinde Avrupa’da hiç geniş aileye rastlamaması adeta bu varsayımı destekleyen oldukça çarpıcı bir bulgu olarak bilinir. Oysa aileyi genişlik ve kan bağı ölçütüne göre tanımlayan, statik bir tarama yaparak ailenin zaman içindeki değişimlerine kapalı kalan bu çalışmanın, hiç değilse modernlik öncesi geniş soylu aileleri atladığı da tartışılmıştır (bkz. Berkner, 1973; Harevan, 1987).

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir